BRANDTJEK

Formål:

At udføre en brandgennemgang af virksomheden på en bekvem og ukompliceret facon. Samtidig får virksomheden et grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed samt fejl og mangler, så virksomheden egenhændig kan foretage den praktiske opfølgning.
Brandtjek tager udgangspunkt i gældende lovgivning omkring brandsyn. *

 

Målgruppe:

Alle virksomheder der ønsker et ukompliceret og grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed samt fejl og mangler, hvor virksomheden egenhændigt ønsker at foretage den praktiske opfølgning.
 

Indhold:

 • Gennemgang af adgangsveje for det lokale beredskab, for at sikre en hurtig og målrettet indsats

 • Gennemgang af flugtvejenes (gange og trapper) anvendelighed og brandbelastning

 • Gennemgang af branddøre og -portes funktion mod røg- og brandspredning.

 • Gennemgang af brandmateriellets placering og tilgængelighed

 • Skriftlig rapport der beskriver fejl og mangler. Rapporten skal fungere som værktøj for virksomhedens egenhændige opfølgning *

 

Hvorfor:

 • Brandsikkerheden i virksomheden øges væsentlig med virksomhedens egen medvirken

 • Større sikkerhed mod røg- og brandspredning i tilfælde af brand

 • Brande hvor røg- og brandspredning forhindres sikrer virksomhedens fortsatte drift

 • Virksomheden udviser synlig brandforebyggelse, hvilket øger trygheden blandt medarbejderne

 • Skriftlig rapport giver virksomheden et samlet overblik over konstaterede fejl og mangler

 

Praktisk afvikling:

 • Brandgennemgangens omfang og hyppighed aftales

 • Brandgennemgangen kan udføres anmeldt eller uanmeldt efter ønske

 • Brandgennemgangen kan med fordel udføres uden medvirken fra virksomheden

 

* Driftsmæssige forskrifter, bekendtgørelse 212 af d. 27/3-2008

* Vi kan ikke udstede påbud og forbud på baggrund af fejl og mangler.

  Det er alene den lokale myndighed der kan udstede påbud og forbud.

 

Varighed:           fra 2 timer

Pris:                    fra 2.900,00 kr. 

Prisen afhænger af bygningens areal, antal etager, type af virksomhed (kontor eller produktion) samt kompleksitet af selve bygningen.

Førstehjælp112 ApS

Thomas Helmann Jensen

Bergthorasgade 32, st

2300 København s

Tlf. 42 32 19 66

CVR. 40 61 63 65

kontakt@foerstehjaelp112.dk

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon
BESTIL KURSUS