Sikkerhedspakken

Sikkerhedspakken indeholder følgende:

Førstehjælpskursus (førstehjælp ved hjertetop)

Indhold:

 • Bevidsthedstilstand

 • Stabilt sideleje

 • Fremmedlegeme i luftvejene

 • Overlevelseskæden

 • Hjerte-Lunge-Redning

 • Brug af hjertestarter

Brandtjek

Indhold:

 • Gennemgang af adgangsveje for det lokale beredskab, for at sikre en hurtig og målrettet indsats

 • Gennemgang af flugtvejenes (gange og trapper) anvendelighed og brandbelastning

 • Gennemgang af branddøre og -portes funktion mod røg- og brandspredning.

 • Gennemgang af slukningsmidler - placering og tilgængelighed

 • Skriftlig rapport der beskriver fejl og mangler. Rapporten skal fungere som værktøj for virksomhedens egenhændige opfølgning 

* Driftsmæssige forskrifter, bekendtgørelse 212 af d. 27/3-2008

* Vi kan ikke udstede påbud og forbud på baggrund af fejl og mangler.

  Det er alene den lokale myndighed der kan udstede påbud og forbud.

Brandbekæmpelse

Indhold:

 • Hvad er en brand, og hvordan slukker vi den

 • Hvilke typer brandslukkere findes der og hvordan anvendes de

 • Praktisk brandslukning med udgangspunkt i hvilke slukkere jeres virksomhed benytter

 • Praktiske demonstrationer der understøtter øvelserne i brandslukning

 • Førstehjælp til personer med forbrændinger

NB. Der anvendes alene gas af praktiske årsager og af hensyn til miljøet.

Beredskabsøvelse (brand- og evakueringsøvelse)

Indhold:

 • Øvelsens omfang og scenarie aftales

 • Møde på stedet før øvelsen med driftschef / sikkerhedschef

 • Selve øvelsen, hvor den gældende beredskabsplan afprøves

 • Evaluering af øvelsen med medarbejderne og efterfølgende med driftschef / sikkerhedschef

 • Skriftlig rapport

Pris:           fra 15.900,00 kr.

 

 

Prisen afhænger af antallet af personer, bygningens størrelse og kompleksitet som har indflydelse på øvelsens omfang. (Beredskabsøvelse)

Prisen afhænger af bygningens areal, antal etager, type af virksomhed (kontor eller produktion) samt kompleksitet af selve bygningen. (Brandtjek)

Førstehjælp112

Thomas Helmann Jensen

Bergthorasgade 32, st

2300 København s

Tlf. 42 32 19 66

CVR. 40 61 63 65

kontakt@foerstehjaelp112.dk

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon
BESTIL KURSUS