brandbekæmpelse

Formål:

At give deltageren basal viden om brand, og et bredt kendskab til slukningsmidler, med vægten lagt på praktiske færdigheder der sætter den enkelte i stand til at slukke en brand. Ydermere vil deltageren kunne yde førstehjælp til en person med forbrændinger.
 

Målgruppe:

Alle medarbejdere der har deres daglige gang i virksomheden, vil med dette kursus have tilegnet sig viden om brand samt praktiske færdigheder, der sætter dem i stand til at foretage den indledende indsats, hvorved de kan bekæmpe en mindre brand eller begrænse brandens omfang.
 

Indhold:

 • Hvad er en brand, og hvordan slukker vi den

 • Hvilke typer brandslukkere findes der og hvordan anvendes de

 • Praktisk brandslukning med udgangspunkt i hvilke slukkere jeres virksomhed benytter

 • Praktiske demonstrationer der understøtter øvelserne i brandslukning

 • Førstehjælp til personer med forbrændinger

Hvorfor:

 • Alle brande starter i det små og kan håndteres hvis der gribes ind i tide

 • Medarbejdere med kendskab til håndslukningsmidler, kan håndtere en mindre brand

 • Medarbejdere der griber hurtigt ind, vil sikre at en eventuel brand slukkes eller begrænses

 • Brande der slukkes eller begrænses sikre virksomhedens fortsatte drift

 • Forbrændinger er yderst smertefulde og kan være livstruende

 

Praktisk afvikling:

 • Vi aftaler tid og sted samt hvilket areal der kan benyttes

 • Kurset afvikles i jeres virksomhed

 • Deltagerne skal medbringe praktisk tøj, da en stor del af kurset foregår udendørs

 

NB. Der anvendes alene gas af praktiske årsager og af hensyn til miljøet.

 

Varighed:                                      3 timer

Antal deltagere:                           16 

Deltagerforudsætninger:            Ingen

Pris:                                               4.900,00 kr. 

Førstehjælp112 ApS

Thomas Helmann Jensen

Bergthorasgade 32, st

2300 København s

Tlf. 42 32 19 66

CVR. 40 61 63 65

kontakt@foerstehjaelp112.dk

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon
BESTIL KURSUS