Brandgennemgang af virksomheder og institutioner

Brandgennemgang

Formål
At udføre en brandgennemgang af virksomheden på en bekvem og ukompliceret facon. Samtidig får virksomheden et grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed samt fejl og mangler, så virksomheden egenhændig kan foretage den praktiske opfølgning. Brandtjek tager udgangspunkt i gældende lovgivning omkring brandsyn. *
 

Målgruppe

Alle virksomheder der ønsker et ukompliceret og grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed samt fejl og mangler, hvor virksomheden egenhændigt ønsker at foretage den praktiske opfølgning
 

Indhold

 • Gennemgang af adgangsveje for det lokale beredskab, for at sikre en hurtig og målrettet indsats

 • Gennemgang af flugtvejenes (gange og trapper) anvendelighed og brandbelastning

 • Gennemgang af branddøre og -portes funktion mod røg- og brandspredning

 • Gennemgang af brandmateriellet placering og tilgængelighed

 • Skriftlig rapport der beskriver fejl og mangler. Rapporten skal fungere som værktøj for virksomhedens egenhændige opfølgning *

 

Hvorfor

 • Brandsikkerheden i virksomheden øges væsentlig med virksomhedens egen medvirken

 • Større sikkerhed mod røg- og brandspredning i tilfælde af brand

 • Brande hvor røg- og brandspredning forhindres sikrer virksomhedens fortsatte drift

 • Virksomheden udviser synlig brandforebyggelse, hvilket øger trygheden blandt medarbejderne

 • Skriftlig rapport giver virksomheden et samlet overblik over konstaterede fejl og mangler

 

Praktisk afvikling

 • Brandgennemgangens omfang og hyppighed aftales

 • Brandgennemgangen kan udføres anmeldt eller uanmeldt efter ønske

 • Brandgennemgangen kan med fordel udføres uden medvirken fra virksomheden

 

* Driftsmæssige forskrifter, bekendtgørelse 212 af d. 27/3-2008

* Vi kan ikke udstede påbud på baggrund af fejl og mangler.

Det er alene den lokale beredskabs myndighed der kan udstede påbud og forbud.

fra 3.900 DKK

Prisen afhænger af selve bygningens kompleksitet 

Alle priser er ekskl. moms

Kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn 4.50 DKK pr. km

Grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed i virksomheden

Brandsikkerheden i virksomheden øges væsentlig med virksomhedens egen medvirken

Skriftlig rapport giver virksomheden et samlet overblik og tryghed

Skrivning på et tastatur

Vi er klar til at hjælpe dig

Du er altid velkommen til at give et kald, sende en e-mail eller udfylde vores kontaktformular for at komme i kontakt med os.

sikkerhed

Brandgennemgang

Brand- og evakueringsøvelse

Lovpligtig kontrol af brandmateriel

kurser

Førstehjælpskurser  

Førstehjælp akkreditering

Brandbekæmpelse

hjertestarter

Hjertestarter

Opbevaring

Serviceaftale

kontakt

Førstehjælp112 ApS

+45 42 32 19 66

kontakt@foerstehjaelp112.dk

Bergthorasgade 32, 2300

CVR 40616365