top of page
Teknikere på arbejdspladsen

Brandeftersyn i virksomheder og institutioner

Brandeftersyn

Formål
At udføre et brandeftersyn af virksomheden på en bekvem og ukompliceret facon. Samtidig får virksomheden et grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed samt fejl og mangler, så virksomheden egenhændig kan foretage den praktiske opfølgning. Brandeftersynet tager udgangspunkt i gældende lovgivning omkring brandsyn. *
 

Målgruppe

Alle virksomheder der ønsker et ukompliceret og grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed samt fejl og mangler, hvor virksomheden egenhændigt ønsker at foretage den praktiske opfølgning
 

Indhold

 • Gennemgang af adgangsveje for det lokale beredskab, for at sikre en hurtig og målrettet indsats

 • Gennemgang af flugtvejenes (gange og trapper) anvendelighed og brandbelastning

 • Gennemgang af branddøre og -portes funktion mod røg- og brandspredning

 • Gennemgang af brandmateriellet placering og tilgængelighed

 • Skriftlig rapport der beskriver fejl og mangler. Rapporten skal fungere som værktøj for virksomhedens egenhændige opfølgning *

 

Hvorfor

 • Brandsikkerheden i virksomheden øges væsentlig med virksomhedens egen medvirken

 • Større sikkerhed mod røg- og brandspredning i tilfælde af brand

 • Brande hvor røg- og brandspredning forhindres sikrer virksomhedens fortsatte drift

 • Virksomheden udviser synlig brandforebyggelse, hvilket øger trygheden blandt medarbejderne

 • Skriftlig rapport giver virksomheden et samlet overblik over konstaterede fejl og mangler

 

Praktisk afvikling

 • Brandeftersynets omfang og hyppighed aftales

 • Brandeftersynet kan udføres anmeldt eller uanmeldt efter ønske

 • Brandeftersyn kan med fordel udføres uden medvirken fra virksomheden

 

* Driftsmæssige forskrifter, bekendtgørelse 212 af d. 27/3-2008.  Førstehjælp112 kan ikke udstede påbud eller forbud.

Det er alene den lokale beredskabs myndighed der kan udstede påbud og forbud i forbindelse med fejl og mangler.

Fra  3.900 DKK

Prisen afhænger af bygningens kompleksitet mm.

Alle priser er ekskl. moms

Kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn 4.50 DKK pr. km

Grundlæggende overblik over den generelle brandsikkerhed i virksomheden

Brandsikkerheden i virksomheden øges væsentlig med virksomhedens egen medvirken

Skriftlig rapport giver virksomheden et samlet overblik og tryghed

download (5).png
download.png
Coop-Danmark-logo-til-reference-om-deres
novo-nordisk-1-logo-png-transparent.png
download (4).png
download (1).png
Skrivning på et tastatur
Original.png

Vi er klar til at hjælpe dig

Du er altid velkommen til at ringe, sende en e-mail eller udfylde vores kontaktformular for at komme i kontakt med os.

sikkerhed

kurser

hjertestarter

kontakt

Brandeftersyn

Brand- og evakueringsøvelse

Lovpligtig kontrol af brandmateriel

Førstehjælpskurser  

Førstehjælp akkreditering

Brandbekæmpelse

Hjertestarter

Opbevaring

Serviceaftale

Førstehjælp112 ApS

42 32 19 66

kontakt@foerstehjaelp112.dk

CVR 4061 6365

bottom of page